kt

kt-worldcupTeams

Teams

Om ook eens samen met vrienden en collega's te voorspellen in plaats van tegen elkaar, kunt u teams en een Teamklassement opzetten. Iedere aangemelde voorspeller kan daarbij lid van een team worden. Alle informatie over de teams evenals de instellingen, de aanmelding en de afmelding vindt u onder 'Mijn team'. In de overzichten kunt u dan omschakelen tussen individueel en teamklassement.

Team oprichten • Teamleider

Iedere voorspeller die nog geen lid van een team is, kan een nieuw team oprichten. Als oprichter van het team neemt hij automatisch de rol van teamleider over en kan beslissen wie er lid wordt van het team.

Beheer van de teamleden

Voorwaarde om lid te worden van een team of om een team op te richten is dat u zich in de pool hebt aangemeld als voorspeller. Principieel dienen de teams aan het begin van de pool te zijn gevormd. Daarom kunt u geen lid meer worden van een team als u als voorspeller het maximale aantal punten hebt bereikt dat door de spelleider is vastgelegd. Wie zich tijdens de lopende pool bij een team wil aanmelden, kan echter een tweede gebruikersnaam aanleggen.

Een voorspeller heeft twee mogelijkheden om tot een team toe te treden:

Uitnodigingen

De teamleider van een team kan voorspellers voor zijn team uitnodigen. Als u een geldig e-mailadres hebt aangegeven, wordt u per mail geïnformeerd over de uitnodiging. De uitnodigingen worden op de pagina 'Mijn team' getoond. Als u de uitnodiging accepteert, bent u vanaf dat moment lid van het team.

Sollicitaties

Op de pagina 'Mijn team' kunnen de voorspellers ook bij een team solliciteren. In dat geval wordt de teamleider dan over de sollicitatie geïnformeerd en kan vervolgens onder 'Mijn team' beslissen of de voorspeller in het team wordt opgenomen.

Het teamklassement

Om ook teams te kunnen vergelijken die een verschillend aantal leden hebben, wordt voor het teamklassement per team een gemiddeld aantal punten gevormd. Het totaal van de punten van alle teamleden wordt berekend en gedeeld door het aantal teamleden.

Uitslag voorspellen

De voorspellingen uit het individuele klassement van een voorspeller worden automatisch overgenomen als voorspellingen voor het teamklassement. Ieder teamlid doet dus automatisch ook mee aan het individuele klassement.

Als tijdens de lopende pool nog voorspellers in een team worden opgenomen, gelden de reeds gespeelde wedstrijden als niet voorspeld. Het gemiddelde aantal punten van een team daalt dus wanneer voorspellers op een later tijdstip worden opgenomen.

Grootte van de teams

De spelleider van een pool bepaalt hoeveel leden een team minimaal moet en hoeveel leden een team maximaal mag hebben. Bij het oprichten van een nieuw team kunnen er natuurlijk teams zijn die het minimale aantal leden nog niet hebben bereikt. Deze teams worden pas in het teamklassement opgenomen, zodra het minimale aantal leden bereikt is.