kt

kt-worldcupQuotetelling

Quotetelling
Minimaal aantal punten3
Maximaal aantal punten10

Bij de quotetelling is de puntentelling afhankelijk van de handelswijze van voorspellen binnen de pool.

De quotetelling wordt in de vorm: 'Thuis-Gelijk-Uit' getoond. De waarden geven aan, hoeveel punten men voor een in de tendens correcte voorspelling krijgt. Bij een quote van '4-5-10', zou men dus 4 punten krijgen, indien men een thuisoverwinning correct voorspeld heeft, 5 punten bij een gelijkspel en 10 punten bij een uitoverwinning.

Berekening van de quote

De boven aangetoonde quote resulteert uit de verdeling van de voorspellingen eveneens het maximum en minimum aantal punten die door de quote gegeven worden.

Bij de verdeling van de voorspellingen zijnenkel de uitgebrachte voorspellingen van belang. Indien een voorspeller niet voorspeld heeft, heeft dit geen effect op de quote. Alle afgegeven voorspellingen worden nu per wedstrijd volgens de tendens samengevat. Voor de volgende voorbeeldrekening werden er

  • 6 Thuis-voorspellingen
  • 3 Gelijk-voorspellingen
  • 1 Uit-voorspelling

uitgebracht, in het totaal werden er dus10 voorspellingen uitgebracht.

Omdat in het voorbeeld de waarde voor het maximum aantal punten met 10 vastgelegd is, zou men in het gunstigste geval 3 punten voor zijn voorspelling geven (afgezien van mogelijke extra punten voor doelpuntenverschil en/of uitslag, zie verder beneden).

Het daadwerkelijke aantal punten word als volgt berekend:

Minimum aantal punten (MIN) = wordt door de spelleider vastgelegd

Maximum aantal punten (MAX) = wordt door de spelleider vastgelegd

Aantal voorspellingen met bepaalde tendens
Waarschijnlijkheid(W) = ——————————————————————————————————————— Aantal van alle voorspellingen

MAX MAX
Puntenwaarde= ———————— - ————— + MIN
10 * W 10

Ligt het aantal punten buiten het interval van het minimum en
maximum aantal punten, wordt het aantal punten evenredig aangepast.

Wijziging quote

Omdat de quote uit de voorspellingen resulteert, verander de quote tijdens het uitbrengen van de voorspellingen. In het begin, als nog geen voorspellingen uitgebracht zijn, zou men voor iedere voorspelling het maximum aantal punten krijgen. Dat verandert echter reeds met de eerste voorspelling. Wie dus zijn voorspellingen conform de actuele quote uitbrengt, kan beter nog eens nakijken hoe de quote zich heeft ontwikkeld.

Extra punten voor doelpuntenverschil en uitslag

Toegevoegd aan de punten, die door de quotetelling verdeeld worden, kan men een voorspelling met correct doelpuntenverschil oftewel correcte uitslag extra belonen. De hiervoor vastgelegde waardes worden heel simpel bij de 'quotetelling' geteld. In het voorbeeld zou men dus een extra punt krijgen als men de correcte tendens en ook nog het doelpuntenverschil correct voorspeld heeft en 2 extra punten indien men de uitslag exact voorspeld heeft.