kt
Professional pakket

Professional pakket bestellen

Professional pakket bestellen

De geselecteerde competitie kan later nog gewijzigd en willekeurig met andere wedstrijden gecombineerd worden. Indien u een eigen competitie wilt aanleggen (bijv. 6e klasse), kiest u 'Competitie zelf aanleggen'.

Gebruik een individuele naam, het beste zonder de vermelding van de competitie en het jaargetal. Adres van de pool kicktipp.nl/naam-van-de-pool

De voorspellersnaam moet tussen 2 en 15 tekens lang zijn.

Optie: wanneer u als spelleider niet wilt meespelen, laat u dit vakje leeg.

Voer a.u.b. een geldig e-mailadres in. Het e-mailadres wordt alleen voor de pool gebruikt en niet aan derden doorgegeven. Wij versturen nooit reclame.

Voer a.u.b. een wachtwoord in dat veilig genoeg is en niet geraden kan worden.

Kies a.u.b. het contingent waarmee u de pool wilt starten. U kunt het contingent later te allen tijde verhogen of verlagen.

Met het testpakket kunt u ons professional pakket tijdelijk onbeperkt uitproberen. Het beschikt over alle functies van het normale professional pakket.

Het contract wordt aan het einde van een factureringsperiode automatisch verlengd. De facturering kan te allen tijde worden gewijzigd met ingang van het volgende factureringstijdstip.

Het professional pakket kan te allen tijden online worden opgezegd. Er is geen opzeggingstermijn. Reeds in rekening gebrachte bedragen worden niet terugbetaald.

U ontvangt vooraf altijd een factuur per e-mail.

Geef a.u.b. de rekeninghouder aan, ook als deze overeenstemt met de factuurontvanger.

Vul a.u.b. uw internationaal rekeningnummer (IBAN) in. Uw IBAN staat op ieder rekeningafschrift vermeld, neem desnoods contact op met uw bank.

Vul a.u.b. de internationale bankcode (BIC) van uw bank in. De BIC van uw bank staat op ieder rekeningafschrift vermeld.

Factuuradres

Voer a.u.b. de exacte bedrijfsnaam in zoals deze op de factuur moet worden vermeld (optioneel; alternatief moet u bij 'Naam' een natuurlijke persoon aangeven als ontvanger van de factuur)

Vermeld zo nodig a.u.b. een toevoeging, bijv. uw interne bestel- en boekingsnummer of de afdelingsnaam.
Vermeld a.u.b. de contactpersoon in de hierboven aangegeven firma of de factuurontvanger, als dit geen bestelling van een firma betreft.
Desgewenst kunt u hier een e-mailadres invoeren, waarnaar de factuur moet worden gezonden. De factuur wordt altijd ook in kopie aan de spelleider gestuurd.
Als u het professionele pakket binnen de EU commercieel gebruikt, kan de facturering zonder btw geschieden als u een geldig btw-nummer invult. Let daarbij op dat de bedrijfsnaam evenals de straat, de postcode en de plaats bij het btw-nummer passen.

Ons contract voor het verwerken van een opdracht wordt onderdeel van dit contract, zodat u in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming kunt spelen.