Service

Pageviews

Pageviews
 • Wat precies is een logbestand?

  Als u onze website oproept, wordt iedere oproep opgeslagen in een logbestand. Hierdoor kunnen wij gebruik analyseren en fouten reconstrueren.

 • De volgende eigenschappen worden in het logbestand opgeslagen:

  • IP-adressen: lees daarvoor onze Pagina over het IP-adres
  • Domein: vereenvoudigd gesteld is dit het domein dat u boven in de browserregel ziet.
  • Port: een intern nummer waaronder onze webserver bereikbaar is. Port 80 is de standaard voor het www.

  • Antwoordtijd
  • Verbindingsonderbreking: kenmerking of een verbinding verbroken was.
  • Gecodeerde sessie-ID: wij gebruiken een gecodeerde sessie-ID om individueel opgeroepen pagina's aan een duidelijke, maar niet meer te bepalen gebruiker toe te wijzen. Zo kunnen wij de klikwegen analyseren en fouten reconstrueren zonder persoonsgerelateerde gegevens te moeten opslaan. Deze sessie-ID vervangt bij ons het mogelijkerwijs meegelogde IP-adres. Daardoor realiseren wij een betere gegevensbescherming dan gebruikelijk.
  • Naam van de interne server die verantwoordelijk was voor de bewerking.
  • Datum en tijd
  • browseraanvraag
  • HTTP status code: geeft bijvoorbeeld aan of de pagina met succes geladen werd of dat er fout is opgetreden bij de bewerking.
  • Aantal bytes
  • HTTP-referer: de referer wordt door de browser verzonden en verwijst naar de pagina die de gebruiker als laatste heeft bezocht. Zo kunnen klikwegen gereconstrueerd worden.
  • Browseridentificatie: Kijk hiervoor op onze pagina over de Browseridentificatie

 • De logbestanden worden na 6 weken definitief gewist.