Service

Individuele teksten

Individuele teksten
  • De spelleider van een pool kan desgewenst bepaalde teksten in de pool integreren, hij kan bijv. de Startpagina van de pool veranderen.

  • De teksten zijn altijd voor iedereen zichtbaar als de link naar de betreffende pool bekend is.

  • Zodra de pool gewist of tekst gewijzigd wordt, worden de oude teksten gewist. Op dat moment zijn de teksten echter nog in de back-upbestanden opgeslagen. Na 2 weken worden ze definitief gewist.