Service

Voorspellingen

Voorspellingen
 • Binnen het kader van de pool slaan wij de voorspellingen op die in uw pool bij het voorspellen van de wedstrijden, races en vragen worden gemaakt.

 • Wij slaan uw voorspellingen op totdat deze in onze databank worden gewist. Uw voorspellingen worden bovendien in back-upbestanden opgeslagen.

 • In de basisinstelling zijn uw voorspellingen voor iedereen zichtbaar als de link naar de betreffende pool bekend is.

  De spelleider kan instellingen dienaangaande wijzigen dat alleen de leden van de pool inzage hebben in de voorspellingen.

  Zolang de voorspellingstijd nog niet is verstreken kunnen de voorspellingen in de basisinstelling niet worden ingezien. De spelleider kan deze instellingen echter veranderen en de leden al voor het einde van de voorspellingstijd de mogelijkheid geven om de voorspellingen te bekijken.

 • Als u uw lidmaatschap in een pool beëindigt, worden uw voorspellingenniet gewist. Uw voorspellingen worden pas gewist, zodra de pool gewist of een nieuwe pool met een nieuw seizoen gestart wordt.

  Motivatie: door het wissen van de voorspellingen zouden het pooloverzicht en eventueel ook de punten en plaatsingen van de overige voorspellers kunnen veranderen. U hebt bewust aan het spel deelgenomen en daarom blijven de voorspellingen ook behouden totdat het spel beëindigd is. Door uw vroegtijdige opgave hoeft het spel niet ongeldig te worden verklaard.

  Houd er a.u.b. rekening mee dat wij uw andere, persoonsgerelateerde gegevens, zoals e-mailadres en wachtwoord in ieder geval zullen wissen, zodra u het lidmaatschap beëindigt.