Service

Van spelleider wisselen

Van spelleider wisselen

Probleem

Ik wil de functie van spelleider graag overdragen aan een andere deelnemer.

Oplossing

Ga als spelleider naar het menupunt 'Mijn profiel'. Op deze pagina vindt u de link Login overdragen. Daarmee kunt u de functie van spelleider overdragen aan een andere persoon door het betreffende e-mailadres aan te geven.

Hebt u nog hulp nodig?