kt
Service

Tijd klopt niet

Tijd klopt niet

Probleem

De aftraptijden van de wedstrijden kloppen niet.

Oplossing

a) De aftraptijden die wij u laten zien worden berekend aan de hand van de daadwerkelijke tijd en de tijdzone waarin u woont. Deze proberen wij automatisch te bepalen aan de hand van de tijd van uw browser. Dat lukt echter alleen als de tijd van het apparaat dat u gebruikt correct is ingesteld.

Controleer daarom de tijd van uw pc, tablet of smartphone.

b) Als de spelleider van de pool een eigen divisie laat voorspellen, moet hij ook de aftraptijden van de wedstrijden beheren. Neem in dat geval a.u.b. contact op met de spelleider. Hij kan de aftraptijden aanpassen via het geïntegreerde divisiebeheer.

c) Als wij een fout hebben gemaakt bij de aftraptijden, verzoeken wij om een kort berichtje.

Hebt u nog hulp nodig?