Service

Betaling per automatische incasso

Betaling per automatische incasso

Als u een professional pakket voor de Eredivisie of een langer lopend seizoen hebt gestart, is het wellicht gemakkelijker om per automatische afschrijving te betalen. Wij boeken het bedrag da na de facturering af van uw rekening.

Als u ons een machtiging voor de automatische afschrijving wilt geven, roept u in het spelleidergedeelte het menupunt "Professional pakket/Betaalwijze" op en volgt de instructies.

Hebt u nog hulp nodig?