kt
Service

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Het aanbod van Kicktipp mag - met inachtneming van de volgende voorwaarden - door iedereen worden gebruikt.

  • Pools mogen niet worden gebruikt voor illegaal kansspel volgens de wettelijk van toepassing zijnde beginselen. In geval van een dergelijk gebruik is Kicktipp gerechtigd, de pool onmiddellijk te wissen.
  • Bij het schrijven van bijdragen en chatberichten dienen de van toepassing zijnde rechtvoorschriften in acht te worden genomen. In geval van een overtreding is Kicktipp gerechtigd, het bericht en het account van de auteur bij Kicktipp te wissen.
  • Kicktipp is niet aansprakelijk voor een uitval of storing van de dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
  • Neem auteurs- en octrooirechten van derden in acht. Indien bij foto's of teksten octrooirechten van derden genegeerd worden, mag Kicktipp de betreffende inhoud wissen. Dit geldt ook in geval van een gegronde verdenking van een dergelijke overtreding.

Neem ook onze bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht.