kt
Over ons

Voorspellingen

Voorspellingen

Wij maken gebruik van cookies om inhouden en weergaven te personifiëren en geven informatie over uw gebruik door aan onze reclamepartners.Details bekijken
 • Binnen het kader van de pool slaan wij de voorspellingen op die in uw pool bij het voorspellen van de wedstrijden, races en vragen worden gemaakt.

 • Wij slaan uw voorspellingen op totdat deze in onze databank worden gewist. Uw voorspellingen worden bovendien in back-upbestanden opgeslagen.

 • In de basisinstelling zijn uw voorspellingen voor iedereen zichtbaar als de link naar de betreffende poule bekend is.

  De poulemanager kan instellingen dienaangaande wijzigen dat alleen de leden van de poule inzage hebben in de voorspellingen.

  Zolang de voorspellingstijd nog niet is verstreken kunnen de voorspellingen in de basisinstelling niet worden ingezien. De poulemanager kan deze instellingen echter veranderen en de leden al voor het einde van de voorspellingstijd de mogelijkheid geven de voorspellingen te bekijken.

 • Als u uw lidmaatschap in een poule beëindigt, worden uw voorspellingenniet gewist. Uw voorspellingen worden pas gewist, zodra de poule gewist of een nieuwe poule met een nieuw seizoen gestart wordt.

  Motivatie: door het wissen van de voorspellingen zouden het pouleoverzicht en eventueel ook de punten en plaatsingen van de overige voorspellers kunnen veranderen. U hebt bewust aan het spel deelgenomen en daarom blijven de voorspellingen ook behouden totdat het spel beëindigd is. Door uw vroegtijdige opgave hoeft het spel niet ongeldig te worden verklaard.

  Houd er a.u.b. rekening mee dat wij uw andere, persoonsgerelateerde gegevens, zoals e-mailadres en wachtwoord in ieder geval zullen wissen, zodra u het lidmaatschap beëindigt.