Service

Gegevensbescherming e-mailadres

Gegevensbescherming e-mailadres
 • Via het e-mailadres kan een concrete persoon worden achterhaald. Bij e-mailadressen betreft het persoonsgerelateerde gegevens.

 • Het gebruik van uw e-mailadres blijft uitsluitend beperkt tot de volgende doeleinden:

  • Login-identificatie: wij gebruiken uw e-mailadres als login-identificatie. Het e-mailadres is daarvoor zo goed geschikt omdat het een duidelijke identificatie biedt en bijna iedere internetgebruiker een eigen e-mailadres heeft.

  • Voorspellingsherinneringen: als u in uw profiel 'Voorspellingsherinneringen' hebt geactiveerd, krijgt u van ons een berichtje als u hebt vergeten om de uitslagen te voorspellen. U kunt deze voorspellingsherinnering op elk moment uitschakelen en daarmee de verzending van voorspellingsherinneringen stopzetten.

  • Wachtwoord vergeten: via de functie 'Wachtwoord vergeten' kunt u uw wachtwoord per e-mail opvragen. Daarvoor wordt een bericht gezonden naar het bij ons opgeslagen e-mailadres.

  • Berichten: de spelleider of de andere voorspellers kunnen berichten in het forum achterlaten. Als u de betreffende optie in het menupunt 'Mijn profiel/Berichten' hebt geactiveerd, wordt u over ieder nieuwe bericht geïnformeerd. De berichten worden ongecodeerd verstuurd.

  • Belangrijke berichten voor het verloop van de pool: als spelleider ontvangt u extra berichten die relevant zijn voor het verloop van de pool. Dat zijn bijvoorbeeld berichten over een noodzakelijke hernieuwde start van een Eredivisie-pool omdat binnenkort een nieuw seizoen begint. Andere berichten zoals de doorzending van serviceaanvragen van spelers zijn ook mogelijk.

  Alle berichten staan altijd alleen in dienst van de pool.

 • De volgende groepen hebben toegang tot uw e-mailadres:

  • Spelleider: de spelleider van uw pool heeft toegang tot uw e-mailadres. In de rubriek 'Ledenadministratie' kan de spelleider het e-mailadres van individuele spelers oproepen.

  • Kicktipp-medewerkers: binnen het kader van serviceaanvragen en het systeembeheer hebben de medewerkers van Kicktipp toegang tot uw e-mailadres. De inzage in het e-mailadres is alleen bedoeld voor de beantwoording van serviceaanvragen. Lees hierover: Waarom u ons kunt vertrouwen.

 • De hierboven vermelde lijst van mogelijk gebruik van de gegevens is definitief. Wij willen alleen voor alle duidelijkheid opmerken:

  • de gegevens worden niet doorgegeven of aan derden verkocht

  • er wordt geen reclame naar uw e-mailadres verzonden.

 • Bij de registratie van uw e-mailadres wordt de overdracht gecodeerduitgevoerd.

 • Wij slaan uw e-mailadres op totdat het uit onze databank gewist wordt. Door middel van back-upsystemen wordt uw e-mailadres bovendien in back-upbestanden opgeslagen.

  Met betrekking tot de mogelijk tot diefstal van uw gegevens door een ongeautoriseerde toegang resp. aanval op onze systemen, verwijzen wij naar onze informatiepagina over de Technische veiligheid.

 • Het e-mailadres wordt uit het actuele gegevensbestand gewist, zodra u uw lidmaatschap beëindigd via het menupunt 'Profiel'. Op dat moment is het e-mailadres nog in de back-upbestanden opgeslagen. 2 weken na afloop van uw lidmaatschap wordt het e-mailadres definitief gewist.

 • Helaas is het niet mogelijk om Kicktipp te gebruiken zonder een e-mailadres aan te geven. Op dit moment bestaat helaas geen veiliger kenmerk om een login voor de complete website van Kicktipp te waarborgen.