Service

Juridisch veilig beginnen

Juridisch veilig beginnen

U wilt uw pool uiteraard op een juridisch veilige manier starten. Wij hebben alles daarvoor voorbereid:

1. Gegevensbescherming

Met de bestelling van het professionele pakket kunt u een verwerkersovereenkomst conform AVG met ons afsluiten. Daarmee verwerken wij uw gegevens in uw opdracht. U kunt de overeenkomst ook achteraf nog in het menupunt "Juridische informatie" in uw spelleidergedeelte afsluiten.

De verzamelde gegevens kunt u per data-export naar uw spelleidergedeelte downloaden. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de functie van de pool. Voor de rest zijn het uw gegevens!

Als u de gegevens uit de pool voor andere doeleinden gebruikt, kan het nodig zijn dat u uw eigen privacyverklaring in de pool publiceert en daarvoor om toestemming vraagt.

In het menupunt "Design/Teksten" kunt u een betreffende tekst aanleggen en in het menupunt "Gegevensverzameling" kunt u deze door de voorspellers laten bevestiging.

2. Impressum

Leg in het menupunt "Design/Teksten" uw eigen impressum aan of leg een link naar het impressum van uw onderneming.

3. Deelnamevoorwaarden

Zo nodig kunt u op dezelfde manier uw deelnamevoorwaarden vastleggen.

4. Waarmee moet ik nog rekening houden?

  • Gebruik alleen grafieken, logo's en foto's waarvan u het gebruiksrecht hebt.

  • Het is niet legaal om een inzet te verlangen, ook niet als donatie. Het is daarbij niet van belang of de complete inzet voor 100 % als prijs wordt uitgeloofd. De deelname aan de pool moet kosteloos zijn.

  • Bij grote pools dient u het forum te modereren of de functies voor het verzenden van berichten uit te zetten.

  • Als u prijzen uitlooft, dient u een regel vast te leggen voor het geval dat twee spelers hetzelfde aantal punten en dagoverwinningen hebben bereikt.

Hebt u nog hulp nodig?